Plantje

Veelgestelde vragen


Over het project

Wat is het doel van het Groene Strand? 
Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand! Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en op het strand vinden strandbroeders een plek om te broeden. Helaas is er op de stranden door intensief beheer en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur. Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. 

Wat is een groen strand? 
Op een Groen Strand krijgt natuur de ruimte om te groeien. Groene Stranden hebben een rijke natuur met verschillende planten, dieren en vogels. Ze zijn van groot belang voor vogels die van nature op standen broeden en belangrijke overwinteringsplaatsen in Nederland voor buitenlandse vogels. Op Groene Stranden vind je rustplaatsen voor vogels en is er ruimte voor natuur en recreatie.  

Waarom groene stranden? 
De Nederlandse stranden veranderden de laatste decennia van een bijzon­der natuurgebieden in een ecologische woestijn. Met Het Groene Strand willen we op ruim 200 km strand natuur herstellen en mensen daarbij in de vorm van strand­communities actief betrekken. Dit willen we samen doen met gemeentes, beheerders, strandtenten en andere initiatieven.  

Hoe is het Groene Strand mogelijk gemaakt? 
Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Postcode Loterij.  

Wie doen er mee aan het Groene Strand? 
Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland. Samen met een grote groep actieve vrijwilligers werken we aan de doelen van Het Groene Strand.  

Natuur

Wat is er anders aan een groen strand dan een regulier strand? 
Op een regulier strand is minder natuur te vinden dan op een groen strand. Op een regulier strand wordt het strand vaak met een tractor schoongemaakt. Daarbij gaat helaas ook veel natuur verloren. Op een Groen Strand zullen strandcommunities overgebleven afval oprapen. Een groen strand is een begroeid strand, meestal langs een aangroeikust. Groene Stranden worden af en toe overstroomd door zout zeewater en kennen een bijzondere vegetatie. Ze zijn van groot belang voor strandbroeders. Ook zijn het de belangrijkste overwinteringsplaatsen in Nederland voor kwelderzangvogels, vogelsoorten die uit het Noorden in Nederland komen overwinteren (strandleeuwerik, frater, sneeuwgors en ijsgors). 

Wat doet het Groene Strand aan nestbescherming? 
We beschermen de broedvogels in de broedperiode met rustgebieden. Vogels als de bontbekplevier, strandplevier of bijvoorbeeld de dwergstern kunnen hier in alle rust nesten maken, eieren leggen en voedsel vinden. Hier vragen we strandbezoekers met honden om hun hond aan de lijn te doen. Ook kan het zijn dat we een kooi om het nest van de vogel plaatsen. Dit is om het nest, de moeder en de jongen te beschermen. 

Waarom onderzoeken jullie de natuur op het strand? 
Door strandwaarnemingen te verzamelen, krijgen we een beter beeld van de ecologische staat van de stranden en verspreiding van planten en dieren. Deze informatie wordt gebruikt voor natuurbeheer, -beleid en bescherming. 
 
Waarom is het goed om wier en andere aanspoelsels te laten liggen op het strand? 
In aangespoeld wier en schelpdieren zit veel voedsel voor dieren op het strand. Vooral vogels, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto's vinden hun voedsel in aanspoelsels, zoals kleine slakjes en insecten. Ook zorgen de aanspoelsels voor een voedselrijke bodem, waardoor hier unieke planten kunnen groeien. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Als het aanspoelsel wordt weggehaald, verdwijnen de vogels van het strand en zal er nog maar weinig leven op het strand te zien zijn.  

Meedoen  

Hoe kan ik meedoen? 
Als vrijwilliger, gemeente, strandpaviljoenhouder, bewoner of bedrijf kan jij ook meehelpen aan het Groene Strand. Door mee te doen aan een opruimactie op het strand, je aan te sluiten bij een strandcommunity of een ander leuk initiatief. Bekijk onze agenda voor activiteiten of neem contact met ons op via het contactformulier op onze website.  
 
Breng je een bezoek aan het strand? Doe iets terug voor het strand en help mee het strandleven in kaart te brengen met de Groene Strand app. Welke planten, dieren of aanspoelsels zie jij op het strand? Geef je waarneming door via onze app en draag zo bij aan onderzoek naar het strandleven. 

Wat is een strandcommunity? 
Een strandcommunity bestaat uit vrijwilligers van onder andere duinconsulenten, lokale en regionale natuurverenigingen en strandwachters die zich inzetten voor de doelen van een groen strand. De strandcommunities maken stranden schoon, zetten broedstranden af, verzamelen informatie en betrekken publiek bij het Groene Strand door het vertellen van verhalen over het leven en de natuur op het strand. 

Recreatie  

Waarom moet mijn hond op het strand aan de lijn? 
Tijdens het broedseizoen (van half maart tot half juni) zijn honden en baasjes welkom op het strand. Wel vragen we om honden aan de lijn te doen. Dit is nodig ter bescherming van de broedende vogels. Zo hebben zij de rust en ruimte om hun jongen groot te brengen.