Plantje

Privacy statement

Hetgroenestrand.nl vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 

IDENTITEIT LANDSCHAPPENNL

Hetgroenestrand.nl wordt onderhouden door werknemers van LandschappenNL. LandschappenNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62560727. LNL is gevestigd en kantoorhoudend in 3732 HV De Bilt aan de Bunnikseweg 27, en bereikbaar via het e-mailadres info@landschappen.nl.
 

DEZE WEBSITE IS BEVEILIGD MET SSL

De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen via bijvoorbeeld ons contactformulier.
 

TOEPASSELIJKHEID PRIVACY STATEMENT

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Deze gebruiksvoorwaarden van het privacy statement zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website alsmede op via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site treft u een aantal links aan naar andere websites. Hetgroenestrand.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Groene Strand bestaat uit vier organisaties. Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van een van de vier organisaties, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens alleen vastgelegd bij de betreffende organisatie.
 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Het Groene Strand kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Groene Strand, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Groene Strand verstrekt. Het Groene Strand kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door uw verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
     

UW RECHTEN VOLGENS DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij Het Groene Strand aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
Recht op inzage: op verzoek meldt Het Groene Strand aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Het Groene Strand van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met +31 (0)30 234 50 10.
 

ANALYTISCHE COOKIES

Het Groene Strand maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Het Groene Strand heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Het Groene Strand heeft Google geen toestemming gegeven om via Het Groene Strand verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op u computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.
 

GEEN ANDERE COOKIES

Op de website van Het Groene Strand worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.
 

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
 

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen

U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert, kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.
 

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.
 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Het Groene Strand bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
 

Wijziging van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door LandschappenNL te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.
 

Contact

Voor algemene vragen of vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het algemene contactformulier van Het Groene Strand, e-mailen naar info@landschappen.nl of bel met +31 (0)30 234 50 10. Hetzelfde geldt als u een klacht wilt melden. Bekijk hier de klachtenprocedure.