Vogels

Over het project

Onze Nederlandse stranden zijn bijzondere gebieden. Ze vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen met de natuur. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks deze unieke stranden, om tot rust te komen en te genieten. Niet alleen in de zomerperiode maar ook in het voor- en naseizoen én zelfs in de winter is het de laatste decennia steeds drukker geworden op de stranden.  

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Helaas is er op de stranden – nu grotendeels een ecologische woestijn - door intensief beheer en menselijke activiteiten weinig plek meer voor de natuur. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen. 

Wat we gaan doen 

Dit kan ook anders. Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand! Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. 

Passend beheer voor strandnatuur 

Aangespoeld wier en schelpdieren vormen de basis van natuur op het strand. Daarin leven tal van kleine diertjes als strandvlooien en bijzondere wiervliegen. Deze trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand.  

 

Dat allemaal kan alleen maar ontstaan als we aangespoelde wieren laten liggen en niet onnodig over zulke zones van het strand rijden. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden strandeigenaren, beheerders, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan Het Groene Strand en passend strandbeheer. Dit zodat er weer ruimte voor natuur en natuurbeleving komt.

Strandcommunities 

We gaan een vrijwilligersnetwerk opbouwen waarbij de vrijwilligers afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, via citizen science gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Ook helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden. De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand (inclusief plasticvrije strandpaviljoens). 

Instellen rustplekken 

Er zijn vogels die graag op het strand broeden of overwinteren, maar door de toenemende drukte op het strand krijgen ze steeds minder rust. Daarom willen we langs de kust 20 broedstranden realiseren waar ze ongestoord kunnen broeden tijdens het broedseizoen.Zo geven we ruimte aan zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals de strandplevier en dwergstern. Vrijwilligers laten de vogels zien, geven voorlichting en monitoren de kolonies. 

Partners 

LandschappenNL en de samenwerkende Landschapsorganisaties werken in dit project samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie,Vogelbescherming Nederland en Stichting Anemoon. De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen euro. 

Doe mee!

Wil je ook iets doen voor Het Groene Strand? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van Het Groene Strand. 

Doe mee!

Wat hebben we al bereikt?

september 2023

september 2023

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Met dank aan de samenwerking tussen actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Drie gemeentes ontvangen vandaag voor het eerst de Groene Strand Wimpel en na veel inzet krijgen de overige gemeentes een welverdiende verlenging. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen. Lees meer >

augustus 2023

augustus 2023

Afgelopen zomer was een geslaagde broedperiode op het strand van Camperduin waar 4 verschillende paartjes Bontbekplevieren zijn waargenomen. Van de 4 broedende paartjes zijn zeer waarschijnlijk 4 kuikens vliegvlug geworden. En dat is een heel succes! Lees meer >

februari 2023

februari 2023

In 2022 hebben meer dan 70 vrijwillige vogelwachters zich ingezet om broedvogels op stranden te beschermen. Ze waren actief op acht Noordzeestranden en langs grote delen van de Ooster- en Westerschelde. Mede dankzij hun geweldige inspanning konden vele jonge strandplevieren, bontbekplevieren en dwergsterns opgroeien en uitvliegen. De ondersteuning van de vrijwilligers werd verzorgd door Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park Oosterschelde en Landschap Noord-Holland. Lees meer >

september 2022

september 2022

Op woensdag 21 september ontvangen acht stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. De groene stranden die vorig jaar de Groene Strand Wimpel ontvingen, verdienen na veel inzet een verlenging of breiden zelfs uit. Met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in en ons land. Lees meer >

mei 2022

mei 2022

Paal 9 het eerste plasticvrije terras op Texel! Lees meer >

september 2021

september 2021

Op woensdag 29 september ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in ons land. Lees meer >

april 2021

april 2021

Het broedseizoen is begonnen! We roepen omwonenden van stranden en meivakantiegangers op mee te doen aan de campagne Vrienden van het Strand. Met deze campagne vragen we extra aandacht voor de bedreigde strandvogels die broeden op het strand langs de Nederlandse kust. Lees meer >

december 2020

december 2020

In Goeree is in het kader van het project Het Groene Strand het eerste stuk strand gerealiseerd dat niet meer machinaal schoongemaakt zal worden. Dat is goed nieuws voor de natuur en het strandleven op het strand. Lees meer >

september 2020

september 2020

De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De Postcode Loterij verraste LandschappenNL vorig jaar in oktober met de honorering van het project het Groene Strand met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. Lees meer >