Ster krab

Zeeuwse basisscholen in actie voor broedende plevieren

8 maart 2022

Nationaal Park Oosterschelde organiseert in samenwerking met Het Groene Strand, NME Schouwen Duiveland en MEC de Bevelanden diverse schoonmaakacties op strandjes en dijktrajecten langs Nationaal Park Oosterschelde. Samen met lokale basisschoolklassen maken we de komende weken Oosterscheldestrandjes bij Wissenkerke, Kattendijke, Stavenisse en Zierikzee schoon voor het aankomende broedseizoen. Met de opruimactie verwelkomen we de plevieren graag op schone strandjes en dijken terug in hun broedgebied. ‘Onze’ bontbekplevieren en strandplevieren overwinteren vooral in Frankrijk, Spanje en Portugal.

Afgelopen jaren heeft Nationaal Park Oosterschelde samen met diverse partners en vrijwilligers de nesten van kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde in kaart gebracht. Vorig jaar werden ruim 150 nesten aangetroffen, met name van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters. Onze delta is van groot belang voor broedende bontbekplevieren en strandplevieren. Zo broedt maar liefst 80% van de Nederlandse populatie strandplevieren in onze Delta. Komend broedseizoen zullen we weer samen met partners en vrijwilligers de nesten op de dijken en strandjes monitoren. Waar nodig wordt tijdelijk een stukje strand of dijk afgesloten in overleg met de terreinbeheerders en betrokkenen. Ook zullen we op diverse plaatsen publieksexcursies organiseren voor omwonenden om op gepaste afstand meer te leren over deze prachtige Zeeuwse icoonsoorten.

Zeeuwse basisscholen in actie voor broedende plevieren

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilco Jacobusse, Coördinator Communicatie & Educatie Nationaal Park Oosterschelde, tel. 0646367330, w.jacobusse@ivn.nl

Samenwerking

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.