Ster krab

Stranden waar badgasten én broedvogels het naar hun zin hebben, krijgen blauwe vlag met groene wimpel

2 april 2021

Hij had op tegenwind gerekend, maar ontmoet enkel enthousiasme. Strandgangers blijken het geen probleem te vinden om een beetje in te schikken voor de natuur. ,,Als we mensen vragen hun hond aan te lijnen of een stukje om te lopen omdat er een plevier zit te broeden, werkt 99 procent mee", zegt Chiel Jacobusse van Het Zeeuwse Landschap (HZL). ,,Ze vinden het verrassend en leuk."

Hij is een pleitbezorger van het Groene Strand. Dat idee is in Zeeland ontstaan en landelijk opgepikt. ,,De natuur is op het strand steeds verder in de knel gekomen. Het wordt jaarrond steeds drukker. We willen 200 kilometer Groen Strand realiseren, waarvan 30 kilometer in Zeeland, en 20 broedvogelstrandjes."

Postcode Loterij

Met we bedoelt Jacobusse in de eerste plaats de koepelorganisatie LandschappenNL, waarvan HZL deel uitmaakt. Andere partners zijn Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon. De Postcode Loterij ondersteunt het project met bijna 2,5 miljoen euro. De coronacrisis heeft de boel vorig jaar vertraagd, vertelt Jacobusse, maar met het nieuwe strand- én broedseizoen voor de deur komt het nu echt op stoom.

Bandensporen

Het Groene Strand steunt op drie pijlers: een ander strandbeheer, het vormen van strandcommunities en het creëren van rustplekken voor vogels. ,,Een Groen Strand wordt niet machinaal schoongemaakt”, legt Jacobusse uit. ,,Als je dat doet, ruim je eigenlijk alles op. Ook wier, haaieneieren, levende slakjes, garnaaltjes. Dat willen we niet. Een Groen Strand heeft ook voertuigroutes. Je ziet nu soms dertig meter breed bandensporen. Zo wordt er van alles en nog wat vernield en het verhindert de vorming van jonge duintjes."

Aan het touw trekken

HZL is al maanden bezig alle organisaties te benaderen die op het strand actief zijn. ,,Dat zijn er ontzettend veel", aldus Jacobusse. ,,Groepen die het strand opruimen, vrijwilligers die nesten van broedvogels bewaken, noem maar op. We willen ze samenbrengen in strandcommunities, zodat we allemaal aan dezelfde kant van het touw trekken.” 

Kraamkamer

Behalve badgasten moeten ook de strandplevier, de bontbekplevier en de dwergstern het naar hun zin hebben op het strand. Daarvoor worden minimaal 20 exclusieve strandjes gecreëerd. Zeeland telt er al drie. Op Neeltje Jans heeft Rijkswaterstaat een broedvogelstrand aangelegd. Met hulp van Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming is het Verklikkerstrand op Schouwen ingericht en ook de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet heeft een beschermde plek voor kustvogels. Jacobusse rekent Oranjezon op Walcheren er ook bij en hij wijst op kleine strandjes rond de Oosterschelde. ,,Dat is een kraamkamer voor plevieren. In de Oosterschelde zitten er meer dan langs de hele Noordzeekust. Deze plekken tellen we niet mee in de 20 plekken die er landelijk moeten komen, maar het Nationaal Park Oosterschelde helpt ons daar wel vogels te beschermen."

Stranden waar badgasten én broedvogels het naar hun zin hebben, krijgen blauwe vlag met groene wimpel

Chiel Jacobusse (rechts) met Jos Boot (Vogelwerkgroep Walcheren) bij een afgezet nest op het strand bij Oranjezon (archieffoto) © Boaz Timmermans/Fos Fotografie

Goodwill

Borden en afzettingen weren toeristen van de broedvogelstrandjes. Jacobusse rekent op vrijwilligheid en goodwill, zodat handhaving niet nodig is. ,,Het strand is van ons allemaal. Alleen als we het eens zijn, kunnen we iets tot stand brengen. Ik had veel tegenwind verwacht, maar wie we ook spreken, allemaal werken ze mee. Strandtenthouders zijn superenthousiast. We geven ze cursussen gastheerschap. Ze ervaren de natuur niet als een beperking, maar als een kans. De vergroening van de recreatie is een trend die hoe dan ook doorzet. Als je begin mei om 5 uur 's ochtends op het strand van Breskens loopt, kun je zomaar 100 man tegenkomen die daar vogels spotten. Een goede ondernemer ziet daar een businessmodel in.”

Plasticvrij terras

Vanaf volgende week worden veel stranden in Zeeland ten minste één keer in de veertien dagen met de hand schoongemaakt. Wat helpt is dat op een Groen Strand minimaal één plasticvrij terras wordt nagestreefd. Jacobusse kondigt ook nog een app aan, waarmee de natuurwaarden en de menselijke verstoring kunnen worden bijgehouden. En de Stichting KMVK, die jaarlijks de blauwe vlag uitreikt aan schone en veilige stranden, komt met een groene wimpel voor natuurvriendelijke plekken. Jacobusse: ,,Echt iedereen ziet er de noodzaak van in dat op stranden iets met de natuur gebeurt."

 

Bron: www.pzc.nl