Ster krab

Strandbroeders: kwetsbare natuur op de stranden

20 april 2023

Ze heten bontbekplevier, strandplevier en dwergstern; deze zogenaamde Strandbroeders hebben het moeilijk op onze overvolle stranden. De vele mensen die (al dan niet samen met hun hond) op het strand recreëren zijn zich vaak niet bewust dat ze het strand delen met kwetsbare vogels. Hun broedtijd wordt helaas nog vaak onbedoeld verstoord, dus ze kunnen weinig jongen grootbrengen.

Broedseizoen aangebroken

Wist u bijvoorbeeld dat de bontbekplevier – zie foto - een nestje maakt door een kuiltje in het zand te maken, bekleed met wat steentjes, schelpjes of plantenmateriaal? Daar leggen ze hun vier eitjes in. Op dat kale zand zijn deze nestjes extra kwetsbaar, meer nog vanaf het moment dat er kuikens komen. Ze verlaten al gauw het nest en kunnen de eerste weken nog niet vliegen.

Strandbroeders: kwetsbare natuur op de stranden

Om ook de kuikens zoveel mogelijk kans op overleven te geven, is het zaak om bijvoorbeeld honden zoveel mogelijk aan de lijn te houden op het strand. Juist nu het broedseizoen is aangebroken is dat ontzettend fijn voor onze gekoesterde natuur.

Het Groene Strand

Verschillende natuurorganisaties –  LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon – werken samen in project Het Groene Strand. (Niet te verwarren met het groene strand bij West-Terschelling, maar een landelijk initiatief.)

Bezoekers willen we bewust maken van de unieke strandnatuur. Want het strand is veel meer dan een grote zandbak: het zit vol leven. En daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan. Want bij rust en ruimte hebben zowel mensen als vogels baat!

Ruimte voor natuur en natuurbeleving

En er gebeurt meer. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de flora en fauna van de stranden. Ze rapen handmatig afval, beschermen broedvogels, verzamelen informatie en betrekken bezoekers door verhalen te vertellen over het leven en de natuur op het strand. Strandondernemers treden op als gastheer van het landschap en werken samen met Het Groene Strand aan plasticvrije terrassen. Dit alles voor een mooiere natuur en natuurbeleving.