Ster krab

Strandbroederdag

2 mei 2024

Op een zonnige zaterdag in april verzamelden ruim 40 strandbroederbeschermers zich op Voorne. Allemaal vrijwilligers die zich in hun eigen omgeving – van Zeeuws-Vlaanderen tot de kop van Noord-Holland – inzetten om strandnatuur meer ruimte te geven. Voor hen werd deze tweede Strandbroederdag georganiseerd, een dag om ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen.

Op verschillende locaties langs de kustlijn worden strandbroeders (mede) beschermd door in totaal ruim 70 vrijwilligers. Zij sporen nesten op en plaatsen afzettingen om te zorgen dat de goed gecamoufleerde eieren niet onbedoeld vertrapt worden. Ook monitoren ze de broedresultaten. Een andere belangrijke taak is het enthousiasmeren van strandbezoekers. Is de verwondering én bewondering eenmaal gewekt voor deze dappere vogeltjes, die op het kale zand in weer en wind hun eieren uitbroeden, dan zijn de meeste badgasten graag bereid om er rekening mee te houden.

Voor sommige vrijwilligersgroepen is dit al het zesde jaar dat ze actief zijn. Andere bestaan korter of zijn zelfs net opgericht. Iedereen is op zijn of haar eigen stuk strand bezig, maar samen vormen deze groepen één grote beweging. Het is dan ook belangrijk om af en toe bij elkaar te komen en van elkaar te blijven leren. Van die gelegenheid werd goed gebruik gemaakt; er werden volop ervaringen en tips uitgewisseld. De strandbroederwerkgroep van Voorne verzorgde excursies naar ‘hun’ twee broedstranden, het Maasvlaktestrand en het strand bij Oostvoorne. Op beide plekken hadden ze hun voorjaarsschoonmaakactie al uitgevoerd en grote afzettingen geplaatst waar jaarlijks de dwergsterns, bontbekplevieren en strandplevieren neerstrijken.

De duinen bij Voorne kennen een interessante en soms roerige geschiedenis. Rolf Roos, redacteur van de website Duinen en Mensen, gaf hierover aan het begin van de dag een lezing. De aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft een flinke stempel gedrukt op het gebied, en doet dat nog steeds. Toch zijn de kalkrijke duinen van Voorne, met hun vroegere rivierafzettingen, nog steeds het rijkst aan plantensoorten van alle Nederlandse duingebieden. Mede hierdoor is de diversiteit aan insecten en vogels ook zeer hoog. Het helpt daarbij dat de duinen van Voorne niet lijden onder verdroging door onttrekking van grondwater, in tegenstelling tot veel andere duingebieden.

 

Strandbroederdag

In de middag presenteerde onderzoeksbureau Deltamilieu Projecten twee van hun recente onderzoeken. Ze hebben zowel op stranden als op dijken gekeken hoe het gedrag van plevierenkuikens verandert door aanwezigheid van recreanten. Wat veel vrijwillige beschermers al vermoedden bleek ook aantoonbaar: hoe drukker het is, hoe minder tijd kuikens besteden aan voedsel zoeken en warm onder hun ouders’ vleugels zitten, en hoe meer ze rennen en zich verstoppen. Dit maakt de kuikens kwetsbaar en zorgt vermoedelijk voor een lagere overleving. Het is dus van belang om niet alleen de nestlocaties te beschermen, maar ook voldoende ruimte te maken voor voedselzoekende kuikens.

Tijdens de excursie bij Oostvoorne konden we zien hoe dit in praktijk wordt gebracht. Midden tussen de kitesurfers en hondenuitlaters weten de vrijwilligers hier enkele stukken strand veilig te stellen voor opgroeiende kuikens. Met veel enthousiasme maken ze dit aan de strandbezoekers kenbaar. Na nog een drankje in het paviljoen Aan Zee was het tijd voor de deelnemers om met allerlei nieuwe ideeën en contacten weer huiswaarts te keren, klaar voor een nieuw seizoen strandbroeders beschermen.