Ster krab

Schone dijken en strandjes voor broedende plevieren

1 maart 2021

In de week van 8 t/m 13 maart 2021 organiseert Nationaal Park Oosterschelde in samenwerking met NME Schouwen Duiveland, MEC de Bevelanden en Het Groene Strand diverse schoonmaakacties op strandjes en dijktrajecten langs Nationaal Park Oosterschelde. Samen met meerdere basisschoolklassen en betrokken vrijwilligers maken we de strandjes schoon voor het aankomende broedseizoen. In verband met de huidige coronamaatregelen vinden de schoonmaakacties plaats in besloten groepen.

Afgelopen jaren heeft Nationaal Park Oosterschelde samen met diverse partners de nesten van kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde in kaart gebracht. Vorig jaar werden ruim 100 nesten aangetroffen, met name van scholeksters, bontbekplevieren en een aantal nesten van strandplevieren. Waar nodig wordt tijdelijk een stukje strand of dijk afgesloten in overleg met de terreinbeheerders en betrokkenen. Met de opruimactie verwelkomen we de vogels graag op schone strandjes en dijken terug in hun broedgebied!

Schone dijken en strandjes voor broedende plevieren

Tijdens één van de schoonmaakacties zal ook een nieuw informatiebord gepresenteerd worden. Nationaal Park Oosterschelde heeft in samenwerking met IVN Natuureducatie eind vorig jaar een ontwerpwedstrijd georganiseerd onder Zeeuwse scholen om een informatiebord te ontwerpen voor het beschermen van de kwetsbare nesten. Het winnende bordje zal tijdens deze ochtend door de leerlingen van de Christelijke Scholen Gemeenschap Walcheren overhandigd worden aan Nationaal Park voorzitter Krijn Jan Provoost en wethouder Pim Schenkelaars van de gemeente Noord-Beveland. Het winnende bordje zal komend broedseizoen op diverse plaatsen langs de Oosterschelde worden ingezet.

Samenwerkingsverband  

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie Stichting Anemoon en De Vogelbescherming om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.