Ster krab

Nieuwe Nederlandse zeewiergids voor onderwater, in het getijdengebied én op het strand

10 maart 2021

Zeewieren komen algemeen voor langs de Nederlandse kust. Toch is het laatste determineerwerk voor onze wieren al weer bijna 40 jaar oud. Op 4 maart verscheen een nieuwe gids. Daarin worden meer dan 130 groen-, rood- en bruinwieren beschreven en staan bijna 600 foto’s. Uniek is dat deze veldgids zich vooral richt op gebruik in het veld, dus zonder microscoop. De gids is niet alleen bruikbaar onderwaterdeterminaties en in het getijdengebied, maar ook op het strand.

Nieuwe Nederlandse zeewiergids voor onderwater, in het getijdengebied én op het strand

In de afgelopen jaren kreeg deze voor kustecosystemen zo belangrijke groep maar weinig aandacht. Dat is nu voorbij.  Het eerste – en enige - standaardwerk over Nederlandse zeewieren (de Flora van de Nederlandse zeewieren van H. Stegenga en I. Mol) verscheen bijna veertig jaar geleden (1983) en is al heel lang niet meer verkrijgbaar. In dit uitstekende werk, waarin alle toen voorkomende soorten van Nederland werden behandeld, staan echter ook veel soorten die je alleen met een microscoop kunt determineren. Een boek voor gebruik in het veld, met hoogstens een loep, ontbrak tot nu toe.

Veldgids zeewieren

De recent uitgegeven Veldgids Zeewieren behandelt meer dan 130 soorten roodwieren, bruinwieren en groenwieren die goed met het blote oog of met een veldloep te herkennen zijn. Voor elke soort worden de morfologische kenmerken, het onderscheid met gelijkende soorten, de habitat, seizoenspatronen en de verspreiding beschreven. Dit alles wordt geïllustreerd met honderden foto’s. De uitgebreide introductie bevat informatie over de beste vindplaatsen in Nederland, de ecologie van zeewieren, exoten, toepassingen en recepten.


De nieuwe Veldgids Zeewieren (Bron: KNNV Uitgeverij).

Op zandstranden groeien niet veel wieren. Toch spoelen op het strand vaak wieren aan, zeker na een storm. Het gaat dan vaak om wieren die van ver worden aangevoerd, soorten die dus niet in Nederland groeien. Daarom is er in de nieuwe veldgids ook speciaal een hoofdstuk opgenomen waarin soorten worden behandeld die niet autochtoon in Nederland voorkomen, maar wel regelmatig in aanspoelsels op het strand gevonden kunnen worden.
 


Op het strand kun je vaak aangespoelde zeewieren vinden – zoals dit Stemvorkwier Bifurcaria bifurcata - die niet autochtoon aan de Nederlandst kust voorkomen (Foto: Luna van der Loos).
 

Veldgids Zeewieren, door Luna van der Loos, Mart Karremans en Frank Perk (uitgegeven door de KNNV Uitgeverij in samenwerking met Stichting ANEMOON). Totaal 304 pagina’s. ISBN 9789050118019. Prijs € 29,95. Verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij, via Stichting ANEMOON en in de boekhandel.

Tekst: Luna van der Loos, Stichting ANEMOON
Leadfoto: Frank Perk