Ster krab

Na succes lanceert Het Groene Strand weer acht groene stranden in Nederland

13 september 2022

Op woensdag 21 september ontvangen acht stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. De groene stranden die vorig jaar de Groene Strand Wimpel ontvingen, verdienen na veel inzet een verlenging of breiden zelfs uit. Met dank aan actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Een belangrijke stap in de goede richting, want het gaat helaas niet goed met de natuur op de stranden in en ons land.

In 2021 werden de eerste drie Groene Strand Wimpels uitgereikt in drie provincies. Dit met succes, want deze gemeenten krijgen verlenging en inspireerden weer anderen. Drie nieuwe gemeenten krijgen dit jaar hun allereerste Wimpel, gemeente Heemskerk voor Strand Heemskerk, Gemeente Schouwe Duivenland voor het Verklikkerstrand en gemeente Westvoorne voor strand Slikken van Voorne. Daarnaast is er een Groene Strand Wimpel aanvraag voor vijf nieuwe stranden. Twee gemeenten die vorig jaar al een Wimpel ontvingen, vroegen dit jaar een wimpel aan voor een tweede strand binnen hun gemeente grenzen; Gemeente Veere en Gemeente Goeree Overflakkee.
 

Natuur en natuurbeleving terugbrengen op het strand

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden veel soorten broedvogels een plek om te broeden. Ook dragen deze planten bij aan het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Verschillende natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen in dit project om samen met vrijwilligers, ondernemers en gemeenten dit te realiseren.

Na succes lanceert Het Groene Strand weer acht groene stranden in Nederland

Groene Strand Wimpel

Op 21 september is het dan zover, acht groene stranden ontvangen de Groene Strand Wimpel. Stranden die deze erkenning krijgen, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten. De missie van Het Groene Strand is om naast deze stranden, nog veel meer stranden in Nederland te vergroenen. Dit gaan we doen door in gesprek te gaan over het huidige strandbeheer, rustplekken in te stellen voor broedvogels en nog meer strandcommunities op te richten.
 

Het Groene Strand

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON en Vogelbescherming Nederland om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.