Ster krab

Goed nieuws voor strandleven Goeree: eerste strand zónder machinale schoonmaak

3 december 2020

In Goeree is in het kader van het project Het Groene Strand het eerste stuk strand gerealiseerd dat niet meer machinaal schoongemaakt zal worden. Dat is goed nieuws voor de natuur en het strandleven op het strand. Dankzij de inzet van duinconsulent Krijn Tanis, de werkgroep Strand en Zee, de welwillendheid van wethouder Thea Both en de gemeente, zal het strand vanaf nu handmatig schoongemaakt worden.  
 
Het gaat om het strand gelegen tussen strandpaal 15.75 en 17.50. Dit ligt 150 meter ten westen van de strandovergang van de vuurtoren en 100 meter voorbij de strandovergang van de Vrijheid. Op dit strand broeden ook bontbekplevieren. Soms zijn ze al in februari op het strand te vinden waar ze vanaf maart gaan broeden.  

Handmatig schoonmaken 

Dat dit strand in Goeree vanaf nu handmatig schoongemaakt zal worden, is een belangrijke stap in de richting naar meer natuur op het strand. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen.  

Voor de bontbekplevier, die als kwetsbaar geregistreerd staat op de lijst Nederlandse Rode Lijst, betekent dit dat er meer voedsel te vinden is op het strand. In aanspoelsels op het strand zoeken ze naar voedsel, zoals wormen, kleine kreeftachtigen, slakjes, insectenlarven en garnalen.   

Goed nieuws voor strandleven Goeree: eerste strand zónder machinale schoonmaak

Beschermen van broedvogels 

Ook wordt er vanuit Het Groene Strand voor dit strand een financiële bijdrage gedaan voor het beschermen van de broedvogels op het strand. Krijn Tranis gaat deze bijdrage gebruiken om de nesten af te zetten, waardoor de vogels in rust kunnen broeden.  

Over Het Groene Strand 

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Dit door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. Op deze pagina lees je meer over het project.