Ster krab

Geslaagde Themadag Strandbroeders

25 mei 2022

In 2019 begonnen de eerste vrijwillige Vogelwachters met het beschermen van broedvogels op stranden en dijken. Hard nodig, want vogels die langs onze kust broeden nemen al jaren in aantal af. De strandplevier is zelfs zo zeldzaam geworden dat er nog maar zo’n 180 paartjes over zijn. Nu, drie jaar later, zijn er al meer dan 70 Vogelwachters actief, op 10 verschillende locaties. Ze zoeken nesten en omheinen deze om ze te behoeden voor vertrapping, houden toezicht en geven informatie aan strandbezoekers. En met succes! Op veel plekken waar eerder nooit een ei kon worden uitgebroed, zijn de afgelopen jaren kuikens uitgevlogen. De groepen Vogelwachters zijn vaak verbonden aan een lokale Vogelwerkgroep en worden ondersteund door Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park Oosterschelde en verschillende terreinbeherende organisaties.

Vlak voordat het broedseizoen dit jaar van start ging, organiseerde Vogelbescherming als partner van Het Groene Strand een Themadag Strandbroeders voor deze groep onmisbare vrijwilligers. De dag begon met een lezing door Pim Wolf van Deltamilieu Projecten, die boeiende verhalen vertelde over de ecologie en de levensloop van strandbroedvogels. Hierna vertelde Sabine Hoek, tegenwoordig ook werkzaam bij Deltamilieu Projecten, over haar afstudeeronderzoek naar verstoring van broedende plevieren door recreatie en andere menselijke activiteiten langs de Ooster- en Westerschelde. In de middag bezochten we het eerste Groene Strand van Zeeland, Oranjezon, waar de lokale Vogelwachters een excursie verzorgden.

Geslaagde Themadag Strandbroeders

Misschien nog wel het mooiste en meest motiverende aan deze druk bezochte dag was om te zien hoeveel mensen zich voor deze kwetsbare groep vogels inzetten en hoe we samen voor hetzelfde doel gaan: de natuur een plek bieden op het strand. Daarvoor zijn veel veranderingen nodig, soms zelfs een omslag in het denken over recreatie en de waarde van natuur. Maar stapje voor stapje gaan we in de goede richting. Hulde aan alle Vogelwachters die hieraan bijdragen!

Lijkt het jou leuk om ook als Vogelwachter aan de slag te gaan? Kijk op de website van Vogelbescherming om te zien op welke plekken we nog versterking zoeken.