Ster krab

Experiment | Schuilplekken voor kuikens

22 juli 2022

Naar Australisch voorbeeld zijn op verschillende locaties 'kuikendakjes' in gebruik als schuilplek voor de kuikens. Hierin kunnen ze de schaduw opzoeken of wegkruipen voor gevaar. Omdat de dakjes vrij klein zijn, wordt dit jaar ook geëxperimenteerd met andere materialen.
 

Gresbuizen

Op het strand bij de Tweede Maasvlakte hebben de Vogelwachters een aantal gresbuizen (oude rioleringsbuizen van klei) neergelegd voor de jonge dwergsterns. Zulke buizen zie je ook vaak op broedeilanden voor visdieven. Ze werden meteen gebruikt door de kuikens. Het nadeel is dat de buizen erg zwaar zijn, dus gemotoriseerd vervoer is eigenlijk wel een vereiste.

Experiment | Schuilplekken voor kuikens

Pallets

Op het strand van Oranjezon zijn vier pallets neergelegd. Grote afzettingen zijn hier niet, dus de pallets liggen gewoon op het toegankelijke strand. Er zijn informatiekaartjes aan bevestigd, zodat mensen ze hopelijk niet opruimen of gebruiken als zitplaats. Het is nog niet waargenomen of de vogels de pallets gebruiken.
 


 

Zeewier

Zeewier biedt zowel voedsel als beschutting. Bij de pallet hierboven is een lading zeewier neergelegd om het nog aantrekkelijker te maken voor de bontbekplevieren. Ook op het Verklikkerstrand is meerdere keren zeewier neergelegd binnen een afzetting om te proberen de pullen langer binnen het veilige gebied te houden. Dit lijkt ook inderdaad te hebben gewerkt. Voor herhaling vatbaar dus.

Wees creatief en probeer gerust eens wat nieuws uit! Zo vinden we steeds nieuwe oplossingen. Heb je een goed idee, neem dan contact op met Marije Kuiper of Wendy Janse om het verder te bespreken. 

Foto's: Jos Boot & Irene Kooman