Ster krab

Een weekend lang strandbroeders

26 april 2023

Op de stranden zijn vrijwel dagelijks mensen in de weer die vrijwillig excursies geven, afval opruimen, de natuur monitoren en broedvogels beschermen. Zij zorgen ervoor dat de strandnatuur beschermd wordt én dat iedereen daarvan kan genieten. Het Groene Strand ondersteunt deze vrijwilligers op verschillende manieren. Zo leveren we materialen, helpen we bij de organisatie, ontwikkelen we educatiemateriaal en zorgen we voor mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te ontwikkelen.

In het voorjaar van 2023 bood Het Groene Strand alle Vogelwachters (vrijwilligers die strandbroedvogels beschermen) de mogelijkheid om mee te gaan op een studieweekend naar Terschelling. Circa 25 personen gaven zich op en ondernamen de soms lange reis vanuit Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland richting dit prachtige Waddeneiland. En dat was de moeite waard! Het weekend was erg gezellig en de natuur op Terschelling is uiteraard fenomenaal. Zoveel afwisseling op zo’n klein oppervlakte. Langs de duinen, stranden en waddenkust konden we volop genieten van een enorme diversiteit aan vogels.

De bontbekplevieren in het zuiden van ons land startten een week of twee geleden al met broeden, maar op de Waddeneilanden komt dit altijd wat later. De embryonale duintjes bij Midsland aan Zee waren dus nog onbewoond. Maar ook op zichzelf boden de kilometers lang doorgaande rijen duintjes, waar de wind golvende patronen op had getekend, al een indrukwekkende aanblik. Het was eind april ook een fantastische tijd om doortrekkers te zien, niet alleen in grote aantallen maar ook allemaal in spiksplinternieuw zomerkleed. De rosse grutto’s prachtig rossig, de goudplevieren stralend goud. Wat een schouwspel om deze soorten bij duizenden te zien, afgewisseld met bonte strandlopers, lepelaars en hier een daar een eider.

Een weekend lang strandbroeders

In de avonden stonden er interessante lezingen op het programma. Een vrijwilliger van Staatsbosbeheer vertelde hoe de strandbroeders op Terschelling gemonitord en beschermd worden. Omdat de bedreigingen voor strandbroeders overal min of meer hetzelfde zijn, was er veel herkenning. Ook de aanpak is in verschillende regio’s van Nederland ongeveer gelijk, maar over de details werd veel informatie uitgewisseld. Wat is de beste aanpak om broedparen te lokaliseren, en hoe ruim worden de nesten omheind? En minstens zo belangrijk: hoe breng je informatie over aan strandbezoekers en bouw je aan draagvlak? Op de tweede avond werd de blik verbreed door een lezing over de ontwikkeling van duinen en vegetatie op stranden. Zo hoorden we hoe bijzondere planten elkaar opvolgen op de stranden en welke omstandigheden zorgen voor een mooi broedstrand.

Een gids van Staatsbosbeheer nam de Vogelwachters mee op een zonovergoten wandeling door de duinen en langs het strand van de Noordsvaarder. Hier vergaapten we ons aan blauwborsten, fitissen, tapuiten en een blauwe kiekendief, terwijl een sprinkhaanzanger zijn rateltje liet horen. Verderop, tussen voedselzoekende bergeenden en scholeksters, deden zilvermeeuwen zich te goed aan een dode zeehond. Kadavers mogen op de meeste plekken op het eiland gewoon blijven liggen en vervullen zo hun rol in de voedselketen. In de middag verzorgde de Jutfabriek een demonstratie in hun werkplaats om te laten zien hoe ze plastic afval, onder andere verzameld op de stranden van Terschelling, verwerken tot nieuwe gebruiksvoorwerpen zoals bloempotten en kapstokken. Hiermee vergroten ze niet alleen het bewustzijn over het plasticafvalprobleem maar dragen ze ook een klein steentje bij aan het verminderen ervan.

Al met al hebben de vogelwachters een leerzaam en inspirerend weekend beleefd. Als projectteam van Het Groene Strand willen we niet alleen de inhoudelijk kennis van strandvrijwilligers vergroten, maar ook de onderlinge samenhang tussen verschillende groepen en gebieden, zodat men elkaar weet te vinden en informatie blijft uitwisselen. Aan die doelen heeft het weekend zeker bijgedragen. De meeste Vogelwachters konden na thuiskomst meteen aan de slag, want de laatste dagen worden er steeds meer nesten op de stranden gevonden. Er is dus volop werk aan de winkel: omheinen, borden plaatsen en voorlichting geven aan strandbezoekers. Ze gaan er weer met frisse moed tegenaan!