Ster krab

De dynamiek van het groene strand van Voorne

7 augustus 2023

Met de Groene Wimpel inmiddels een jaar op zak is het tijd om een impressie te geven van de ontwikkelingen van het groene strand van Voorne. Geen statisch gebied, maar een zich snel ontwikkelend strand dat onder invloed van de verzanding van de kust van Voorne zichtbaar aan het veranderen is. De slikken in het noorden breiden uit en daarmee ook het gors. Meer zuidelijk op het oude autostrand nemen de embryonale duintjes toe in aantal en groeien aan tot jonge duinen. 

In juli mochten we een delegatie van onze nieuwe gemeente Voorne aan Zee onder leiding van wethouder Spoon rondleiden die ter plaatse deze ontwikkelingen wilden zien en voelen. 

Naast deze grote veranderingen zijn er de gebruikelijke cycli die zich jaarlijks onder invloed van het weer telkens weer anders uiten. Om de schoonheid hiervan onder het voetlicht te brengen lichten we er een aantal uit.

Lepelaars

De openingsfoto van dit stukje laat een jong en volwassen lepelaar zien die in de knobbelige zee van afgelopen week aan het foerageren waren. Lepelaars zijn nu zeer frequent in de plassen op het strand en in het ondiepe water te zien. Zich verzamelend voor de grote trek naar Afrika in september. Soms met meer dan 100 bij elkaar, rustend, dan weer in kleinere groepen voedsel aan het zoeken. Zeker in deze periode zijn de grote aantallen een lust voor het oog.

Maar ook de begroeiing laat grote schoonheid te zien. Midden op het strand in de luwte van een inmiddels volwassen duin ligt een van de mooiste velden met Zeedistels. Lavendel blauw met zeegroen, een subtiele kleurencombinatie. Als je geluk heb kun je hier de distelvlinder waarnemen, die na een fantastische reis uit Afrika hier distels komt helpen met de bestuiving.

Of wat te denken van de zeewolfsmelk, dit jaar minder uitbundig dan afgelopen jaar. Met op meerdere plaatsen de wonderschone Wolfsmelkpijlstaartrups.

Natuurlijke dynamiek

Terwijl voor de kust op de Hinderplaat dagelijks meer dan 100 zeehonden liggen te rusten en op het strand dit jaar het areaal zeekraal aan het uitbreiden is zijn er ook minder voorspoedige zaken te noemen onder invloed van de natuurlijke dynamiek. Met de storm Polly zijn een aantal nesten van de standbroedende vogels, in dit geval Bontbekplevier en Scholekster weggespoeld. Altijd weer een tragiek die je niet in de koude kleren gaat zitten. Een paartje bontbekplevieren is dapper weer aan een nieuw nestje begonnen waarvan het succes nog ongewis is. De natuur is onvoorspelbaar en kent af en toe een enorme ruwheid en kracht. Zelfs ons informatiebord over de stand van de strandbroeders dreigt het einde van het broedseizoen niet te halen. De dagelijks stevige zuidwester gaat zijn tol eisen. 

Een groen strand is een strand waar de natuur zijn gang mag gaan. De kust is ons meest dynamische natuurgebied en dat is hier goed te beleven. Dit alles nu te zien. Kom kijken: Oostvoorne, einde Strandweg!

Foto: Ad 't Hart

De dynamiek van het groene strand van Voorne