Ster krab

Belangrijk broedstrand op Neeltje Jans opgehoogd

13 januari 2021

Deze week voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit om een belangrijk broedstrand op Neeltje Jans op te hogen. Deze locatie is bijzonder geliefd als broedplaats bij de scholeksters, bontbekplevieren en dwergsterns. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ambitie van Het Groene Strand om langs de Nederlandse kust 20 broedstrandjes te realiseren.

Het strandje is gelegen aan de Noordzeezijde van de Oosterscheldekering, op het meest noordelijke puntje van Neeltje Jans en heeft een lengte van ongeveer 500 m. De zandsuppletie is gewenst omdat de hoogteligging door afslag te laag is voor een goed broedresultaat. Vanuit het regioteam Zeeland van het Groene Strand zijn we betrokken bij dit initiatief en hebben we hier aandacht voor gevraagd bij Rijkswaterstaat. Ook wordt op deze locatie extra aandacht besteed aan de communicatie en afzetting voor publiek tijdens het broedseizoen. Een inspirerend voorbeeld voor de 20 broedstranden die we langs de Nederlandse kust willen realiseren. 

Belangrijk broedstrand op Neeltje Jans opgehoogd

Het opgehoogde stuifzand langs de naastgelegen Vluchthaven is geschikt bevonden om voor de ophoging te gebruiken. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden uiterlijk 29 januari 2021 zijn afgerond.

Over Het Groene Strand

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Dit door het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels. Op deze pagina lees je meer over het project.