Schelpen

Ik wil onderzoeken


Ga op onderzoek met de webapp van het Groene Strand!

Heb je weleens gehoord van de kleine heremietkreeft, zeeappel, riemwier of een strandvlo? Dit zijn allemaal soorten die je tegen kunt komen tijdens een bezoek aan het strand. Met de webapp van het Groene Strand maak je kennis met de natuur op het strand. De app is langs de hele Nederlandse kust te gebruiken (www.groenestrandapp.nl). Strandbezoekers geven via de nieuwe webapp door welke dieren, planten en aanspoelsels zij zien op het strand zien. Met de waarnemingen van strandbezoekers brengt Het Groene Strand vervolgens in kaart hoe de natuur zich ontwikkelt op de Nederlandse stranden én wat het effect is van het groen(er) beheren van stranden.

Ontdekken, monitoren en strandveldgids in één

De Groene Strand webapp kan gebruikt worden door strandbezoekers van alle leeftijden en met allerlei achtergronden. Afhankelijk van persoonlijke voorkennis en interesse, kan je ervoor kiezen om eerst te ontdekken of direct mee te doen met monitoren door waarnemingen door te geven. De Groene Strand webapp fungeert tevens als strandveldgids: soortenbeschrijvingen en foto’s helpen bij het determineren van je strandvondst.

Ontdek het strandleven

In de interactieve informatievoorziening Ontdek het strandleven maak je kennis met het strandecosysteem. Welke zeedieren en wieren spoelen aan op het strand? Waarom is het aanspoelsel onmisbaar voor de natuur op het strand? Welke dieren en planten leven op het strand? Hoe steekt het strandvoedselweb in elkaar, wie eet wie? En welke rol heeft de mens op het strand? Ontdek het door de thema kaarten te bekijken, bijvoorbeeld leven in water, en tik het plaatje aan waar je meer over wilt weten.

Tel en geef door

In Tel en geef door doe je mee aan monitoring van de aantalsveranderingen van allerlei soorten die leven op het strand, in de strandgeulen en in de zeer nabije kustzone. Je geeft waarnemingen door in eenvoudig in te schatten aantalsklassen, van onder meer dieren, wieren, planten, menselijke activiteiten, afval en natuurlijk aanspoelsel. Bij het kiezen van de toestand van het organisme, bij schelpdieren bijvoorbeeld ‘doublet’, ‘losse/oude klep’ of ‘met vleesrest’, wisselen de tekst en foto’s mee en helpen zo bij de determinatie. De toestand waarin het organisme wordt gevonden is belangrijk. Dit geeft bij de data-analyse waardevolle informatie over het (recente) voorkomen van een soort. Losse schelpen kunnen afkomstig zijn van dieren die duizenden jaren geleden in leven waren. Als je een doublet vindt, waarvoor geldt dat linker en rechterklep nog aan elkaar zitten, of je treft vleesresten aan, weet je dat het dier recent nog heeft geleefd.

Help je mee?

Eenmalige registratie bij de Groene Strand webapp maakt het mogelijk waarnemingen te wijzigen en terug te zien, in overzichten en op een landkaartje. Via het Forum kan je vragen stellen en waarnemingen met elkaar bespreken. Waarnemingen kunnen via sociale media gedeeld worden met anderen en worden beschikbaar gesteld aan (natuur)instanties. Zo dragen jouw waarnemingen bij aan het beschermen van de natuur en biodiversiteit op het strand.

Ik wil onderzoeken