Schelpen

Onderzoek | De rol van de strandvlo

Strandvlooien zijn springende kreeftjes die in zand of onder aangespoeld zeewier leven. Ze steken niet, zoals echte vlooien. Samen met andere kleine strandbewoners zijn ze een cruciaal onderdeel van de natuur op het strand. Tevens laten ze zien wat de gevolgen zijn van menselijke activiteiten op het strandecosysteem. Onderzoek van Het Groene Strand, uitgevoerd door Stichting ANEMOON, toont een verband aan tussen de hoeveelheid aanspoelsel en aantallen strandvlooien. Meer natuurlijk aanspoelsel betekent: meer strandvlooien.

KLEINE DIEREN MET EEN GROTE ROL

Ondanks hun kleine formaat verrichten strandvlooien grote daden. Ze breken aanspoelsel af en gebruiken dit als voedselbron, waardoor ze een belangrijke functie als opruimer hebben. Bovendien worden er door het exellente graafwerk van deze kleine kreeftjes voedingsstoffen in de strandbodem gebracht. Hiervan profiteren andere strandbewoners en ook pioniersplanten die duinvorming mogelijk maken. Zelf vormen de diertjes een voedselbron voor vogels. Zo spelen ze een grote rol in voedselketens en het behoud van de biodiversiteit op het strand.

MEER AANSPOELSEL MEER STRANDVLOOIEN

Het onderzoek laat zien dat het aantal strandvlooien hoger is als er meer natuurlijk aanspoelsel op het strand is. Aanspoelsel geeft strandvlooien een grotere kans om zich te vestigen en te overleven. Het biedt voedsel en schuilgelegenheid voor de jonge strandvlooien, die zich nog niet kunnen ingraven. Ook blijkt dat vooral het verse aanspoelsel veel strandvlooien aantrekt. Verdroogd aanspoelsel is minder aantrekkelijk voor ze, maar dat is weer wél een goede leefomgeving voor wiervliegen. Dat zijn soorten die voor hun levencyclus afhankelijk zijn van wieren en zich zonder wier niet kunnen voorplanten.

Onderzoek | De rol van de strandvlo

MENSELIJKE INVLOED

Strandvlooien zijn een goede indicator voor de mate van menselijke verstoring op stranden. Bij het onderzoek uitgevoerd op het strand van Oostkapelle werd het aantal Gewone- en Bestippelde strandvlooien geteld en onderzocht op zowel een machinaal gereinigd strand als op een handmatig gereinigd strand. Het onderzoeksgebied werd in de zomer van 2021 in totaal maar drie keer machinaal gereinigd. Hierdoor was er geen wezenlijk verschil tussen de hoeveelheid aanspoelsel op het machinaal en het handmatig gereinigd onderzoeksgebied. Toch werden er duidelijk minder strandvlooien waargenomen op het machinaal gereinigde strand.

DRUK OP HET ZAND

Dit resultaat vormt een indicatie dat machinaal reinigen het aantal strandvlooien vermindert. Er zijn echter nog andere factoren die daarbij een rol kunnen hebben gespeeld. Uit andere onderzoeken is gebleken dat voertuigen en veel strandbezoekers druk uitoefenen op de zandbodem. Het gevolg is dat het zand meer wordt geplet en strandvlooien zich daardoor minder gemakkelijk door de zandbodem heen kunnen bewegen.

(LICHT)GROEN STRANDBEHEER

De laatste jaren ontstaat steeds meer het besef dat de bijzondere natuur op het strand kwetsbaar is en beschermd dient te worden. Daarom is het begrip ‘groen strandbeheer’ geïntroduceerd, beheer waarbij weer ruimte wordt gegeven aan de natuur en natuurlijke processen op het strand, zodat de biodiversiteit wordt hersteld en behouden. Het positieve verband tussen strandvlooien en aanspoelsel moedigt aan om natuurlijk aanspoelsel te laten liggen en niet of in elk geval minder machinaal te reinigen. Aanspoelsel en strandvlooien zijn essentiële ingrediënten voor het behoud en herstel van de biodiversiteit op het strand.

MEER INFORMATIE

Link naar publieksartikel

Link naar onderzoeksrapport