Schelpen

De strandvlo

Op het strand spoelt er van alles aan. Vaak zie je een strook rommel die bij hoogwater door de zee op de vloedlijn is achtergelaten. Dit noemen we aanspoelsels. Hierin valt van alles te ontdekken. Wanneer je door een aanspoelsel loopt, zoals een stuk wier, stuift er soms een wolk vliegen van je af en springen er allerlei beestjes weg. Die vrolijke springers zijn strandvlooien. Dit zijn geen insecten, zoals de naam doet vermoeden, maar kleine kreeftachtigen. Bijten doen ze niet, wel kunnen ze goed zwemmen. De strandvlo vervult een belangrijke rol op het strand.  

De strandvlo herkennen 

Strandvlooien hebben vaak een gebogen lichaam en een kop met grote ronde ogen. Op de kop vind je twee paar antennes, waarvan het tweede paar langer is. Ze zijn maximaal 2,5 cm groot, maar veel soorten blijven daar nog een flink stuk onder.  

Wist je dat? 

  • Sommige soorten wél een meter hoog springen? 
  • Als de strandvlo geholpen wordt door de wind, dan springt deze soms wel ruim 4 meter ver. Daar hebben ze dan ook hun Nederlandse naam aan te danken. 

Het nut van de strandvlo 

Strandvlooien zijn nuttige beestjes! Ze zijn belangrijk voor het afbreken van al het zeewier dat op het strand aanspoelt. De strandvlo helpt samen met andere insecten en schimmels het wier te verwerken, waardoor er voedingsstoffen in de bodem komen. Planten kunnen hierboven op groeien. Ook is de strandvlo een belangrijke voedselbron voor vogels die op het strand leven.

De strandvlo

Verstoring van de strandvlo 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de strandvlo bijzonder gevoelig is voor mensen en auto’s op het strand. Strandbezoekers vertrappen met een bezoekje aan het strand de zandlaag. Onderzoek heeft een relatie gevonden tussen het aantal strandbezoekers en de populatiedichtheid van de strandvlo. Deze soort is gevoelig voor verstoring van mensen.  

Met het huidige strandbeheer worden stranden te rigoureus schoongemaakt en zijn aanspoelsels daardoor bijna niet meer te vinden op het strand. Dat is voor de strandvlo slecht nieuws, er is dan weinig eten te vinden. Hierdoor zijn er steeds minder strandvlooien, waardoor er ook minder voedsel is voor vogels en kuikens. In overleg met strandbeheerders willen we proberen om het beheer en gebruik van het strand aan te passen en minder rigoureus schoon te maken. Dan blijven er meer aanspoelsels op het strand liggen en dus meer voedsel voor de strandvlo.