Schelpen

De kleine heremietkreeft

Vaste bewoners van het strand zijn de kleine heremietkreeften. Ze leven in ondiep water en getijdepoelen, bij voorkeur langs zandstranden. Kleine heremietkreeften zijn goede schoonmakers! Hoewel ze levende dieren eten, eten ze ook dode dieren of resten daarvan die van uit de zee in de geulen zijn achtergebleven. Plankton staat ook op het menu van de kleine heremietkreeft, die ze met hun antennes uit het water filteren. 

De kleine heremietkreeft herkennen 

Kleine heremietkreeften zijn te herkennen aan een bruine of gele kleur met soms rode vlekken op de tien poten. Het achterlijf is zacht, worstvormig en gedraaid. De volwassen dieren leven in kleine schelpjes om hun achterlijf te beschermen. De linkerschaar van de kleine heremietkreeft is groter dan de rechter. De kleine heremietkreeft is vaak niet groter dan 2,5 cm.  

Wist je dat? 

  • De langste poot met schaar van een kleine heremietkreeft anderhalve centimeter kan worden? 
  • Kleine heremietkreeften ook wel boksertjes genoemd worden? Dit is genoemd naar de manier waarop ze hun scharen dreigend naar voren strekken.  
  • De kleine heremietkreeft ook wel tot de klimaatopschuivers gerekend wordt? Dit zijn soorten die vanuit zuidelijke streken richting het noorden komen, als gevolg van het warmer wordende zeewater.  
De kleine heremietkreeft

Wat Het Groene Strand gaat doen voor de kleine heremietkreeft

Wanneer schoonmaakvoertuigen of andere voertuigen door geulen of getijdeplassen rijden, worden de kleine heremietkreeften vaak doodgereden. Ook zorgen deze voertuigen op het strand voor verstoring van de kleine heremietkreeft, wat gevolgen heeft voor de voortplanting. Als het water zich door het getij terugtrekt en verstoring optreedt, blijven de dieren ingegraven onder het zand. Hierdoor zijn ze niet op tijd om aan de uittocht vanuit de strandgeulen naar zee te gaan. Met gevolg dat ze verdrogen of strandbezoekers ze per ongeluk vertrappen.

In overleg met strandbeheerders proberen we beheer en gebruik van het strand aan te passen, zodat allerlei vervoersmiddelen en schoonmaakwagens niet door strandgeulen rijden. Zo kan de kleine heremietkreeft zich daar ongestoord voortplanten. Juist in de geulen komen ze ‘s zomers massaal bij elkaar om voor nageslacht te zorgen. In de winter leven ze dieper.