Schelpen

De bontbekplevier

Aan zee heb je zomaar eens kans om deze kleine steltloper tegen te komen, waar ze op het strand op zoek zijn naar voedsel. Helaas gaat het niet zo goed met de bontbekplevieren in ons land. Ze hebben de afgelopen jaren maar enkele eieren weten uit te broeden. De oorzaak? Droogte tijdens het broedseizoen, verstoring van broedplekken, roofdieren die de eieren stelen en auto’s op het strand.  

De bontbekplevier herkennen 

De bontbekplevier is goed te herkennen aan de oranje snavel met zwarte punt. De bontbekplevier is soms moeilijk te onderscheiden van andere plevieren. Op zijn kop heeft de bontbekplevier een zwarte tekening en zijn poten zijn fel oranje. In aanspoelsels op het strand zoeken ze naar voedsel, zoals wormen, kleine kreeftachtigen, slakjes, insectenlarven en garnalen.  

Wist je dat? 

  • Bontbekplevieren echte ogenjagers zijn? Dat betekent dat ze hun prooi opsporen met zicht. Ze hebben daarvoor grote ogen.
  • Bontbekplevieren niet leven volgens een dag- en nachtritme? Ze volgen het ritme van de wisselende getijden.
  • Bontbekplevier bij verstoring doen alsof ze gewond zijn? Dit doen ze in de hoop aandacht te trekken van de verstoorder en deze weg te leiden bij het nest.  
De bontbekplevier

Wat Het Groene Strand gaat doen voor de bontbekplevier 

Bontbekplevieren zijn echte pioniers, die van oorsprong op het strand broeden. Ze zoeken steeds vaker naar nieuwe broedmogelijkheden op opgespoten terreinen, stille afgelegen strandjes en zelfs op rustige parkeerplaatsen. Heel schuw zijn ze niet, maar bij herhaalde verstoring verlaten ze hun nest. Helaas lukt het de bontbekplevieren de laatste jaren niet om veel eieren uit te broeden. Dit komt door verstoring van strandbezoekers, loslopende honden en droogte in het broedseizoen.  

Wij gaan zorgen dat de bontbekplevier haar rust krijgt in de broedtijd. Hiervoor moeten honden op delen van het strand aan de lijn. Belangrijk is ook om delen van het strand (tijdelijk) helemaal af te zetten om rustgebieden te creëren voor de bontbekplevier. We gaan hierbij informatie geven aan strandbezoekers over het belang van rustgebieden voor strandbroeders.