Plantje

De Groene Strand Wimpel

Met Het Groene Strand laten we strandbeheerders en -bezoekers stilstaan bij de natuurwaarden die op stranden te vinden zijn. Vaak staan deze onder druk door de manier van gebruik en beheer en veelal worden ze over het hoofd gezien. Met de Groene Strand Wimpel brengen we daar verandering in.
 

Wat is de Groene Strand Wimpel?

De Groene Strand Wimpel is het keurmerk van het programma Het Groene Strand. Stranden die dit keurmerk mogen voeren, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, en dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet. Met de Groene Strand Wimpel creëren we langs de hele Nederlandse kust plekken waar strandnatuur de ruimte en zorg krijgt die het verdient.

De Groene Strand Wimpel

De criteria

Een strand moet aan tien criteria voldoen wanneer een gemeente een Groene Strand Wimpel mag voeren:

 1. Er is een strandcommunity actief samen met een (gemeentelijk) beheerder en andere partijen zoals een strandpaviljoen.
 2. Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel schoongehouden door handmatige schoonmaakacties.
 3. Van het strand gaat een duidelijke voorlichtingsfunctie uit en er worden actieve educatieactiviteiten georganiseerd.
 4. Bij aanwezigheid van één of meer strandpaviljoens, moet er minimaal één een plasticvrij terras hebben.
 5. Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt.
 6. Door het in principe achterwegen laten van machinaal schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact.
 7. Relevante natuurwaarden worden regelmatig gemonitord, zoals planten en dieren.
 8. Afval en andere menselijke verstoring worden regelmatig gemonitord.
 9. Door afspraken over zonering van recreatie krijgen overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om voedsel te vinden.
 10. Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels, worden maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren.
   

Wat brengt het keurmerk een gemeente?

Een wapperende Groene Strand Wimpel laat er geen twijfel over bestaan: op dit strand wordt met aandacht, expertise en respect gewerkt om belangrijke natuurwaarden in stand te houden. Samen met lokale ondernemers en vrijwilligers zorgt de gemeente ervoor dat niet alleen bezoekers, maar ook de natuur zich thuis voelt op dit strand.

Met de Groene Strand Wimpel geeft je als gemeente richting en duiding aan het strandbeleid. Door je in samenwerking met een strandcommunity te committeren aan de voorwaarden van een Groen Strand, borg je belangrijke beleidsdoelstellingen en genereer je betrokkenheid onder inwoners. Jullie laten zien dat verantwoord recreëren hoog op de agenda staat, dat er structureel oog is voor de natuur en dat participatie veel moois teweeg kan brengen.

Wil je meer lezen over De Groene Strand Wimpel en over hoe je ook in aanmerking kunt komen om een Groene Strand Wimpel te voeren? Lees de flyer voor meer informatie

De gerealiseerde groene stranden op een rij
De gerealiseerde groene stranden op een rij

In 2021 zijn de eerste Groene Strand Wimpels uitgereikt aan drie Nederlandse kustgemeenten. De drie stranden durven voor te gaan in het creëren, bestendigen en uitdragen van de natuurwaarden waar Het Groene Strand zich hard voor maakt.