Plantje

De gerealiseerde groene stranden op een rij

In 2021 zijn de eerste Groene Strand Wimpels uitgereikt aan drie Nederlandse kustgemeenten. De drie stranden durven voor te gaan in het creëren, bestendigen en uitdragen van de natuurwaarden waar Het Groene Strand zich hard voor maakt.

In 2022 is er voor de tweede keer de Groene Strand Wimpel uitgereikt, aan de drie Nederlandse stranden die opnieuw een aanvraag hebben gedaan en aan vijf nieuwe stranden. 
 

2022
 

Strand Heemskerk (Gemeente Heemskerk)

De strandvereniging Heemskerck heeft het Groene Strand project omarmd. Ook de gemeente Heemskerk is nauw betrokken bij het project evenals de paviljoenhouder. De samenwerking tussen deze partijen maakt dat er in korte tijd grote stappen zijn gezet en er nauw samengewerkt wordt op dit strand. De community organiseert regelmatig handmatige schoonacties en bij het paviljoen zijn papierenzakken beschikbaar voor afval, de gemeente levert deze zakken. De reeds bestaande community in de vorm van de strandhuisjesvereniging heeft het Groene Strand omarmd. Het is een meerwaarde dat er zoveel strandgebruikers betrokken zijn bij dit strand via de vereniging.
 

Strand Het Verklikkerstrand (Gemeente Schouwen-Duivenland)

Op de Verklikkerplaat van SchouwenDuiveland is een zeer natuurlijk strand met een actieve vogelwerkgroep die zich dagelijks inzet voor de bescherming van strandbroedvogels. Op dit strand wordt niet meer mechanisch schoongemaakt maar zijn er wekelijkse handmatige schoonmaakacties, uitgevoerd door de Bende van het Strand. Er is een brede community actief met veel partijen en een goede onderlinge communicatie.
 

Strand Neeltje Jans (Gemeente Veere)

Nadat de gemeente Veere vorig jaar al een Groene Strand Wimpel aanvroeg voor strand Oranjezon, deden zij in 2022 nog een aanvraag voor een tweede strand. Het Strand op Neeltje Jans wordt onderhouden door natuurlijk beheer. Op dit strand wordt niet mechanisch gereinigd, de strandbeheerder faciliteert handmatige schoonmaak en er is een actieve monitoringsgroep die om de twee weken het strand op gaat. Hoewel dit strand zelf geen broedvogels heeft, is het wel een belangrijke foerageerlocatie voor bontbekplevieren en meeuwen uit de duinkolonie naast het strand. Door de verdere ontwikkeling van educatie op dit strand kan er veel bereikt worden in het verbeteren van bewust maken van badgasten over strandnatuur, want niet alleen leren ze hier over deze natuur maar kunnen ze die ook nog direct tegenkomen!
 

Strand Slikken van Voorne (Gemeente Westvoorne)

Op dit strand is een levendige community actief is en ook de kitesurfvereniging is betrokken, door middel van het overleg tussen hun spotbeheerder met de werkgroep Strandbroeders van Vogelbescherming Nederland. Dit zorgt voor begrip en bewustwording bij deze groep recreanten. Een deel van de Slikken van Voorne is een broedstrand. Deze plek volledig wordt afgesloten tijdens het broedseizoen. Vrijwilligersorganisaties en natuurorganisaties zetten de overige nesten (buiten het afgezette deel) van strandvogels tijdens de broedperiode af en zij informeren de spotbeheerder van de Kitesurfvereniging als dat nodig is. Het aanwezige strandpaviljoen, dat niet alleen plasticvrij, is ook energieneutraal.


Strand Kwade Hoek & Strand Westhoofd (Gemeente Goeree Overflakkee)

Gemeente Goeree Overflakkee behaalde de Groene Strand Wimpel in 2021 voor Strand Kwade Hoek. Sindsdien zette de community het project met veel energie voort. Vrijwilligers namen deel aan de gidsencursus en er is een nieuwe informatiekar aangeschaft. Dit jaar voegde de gemeente een tweede strand aan de aanvraag toe, strand Westhoofd. Beide stranden worden handmatig schoongehouden door vrijwilligers van de strandcommunity en de gemeente overweegt om op termijn een groter stuk strand handmatig te laten reinigen. Er is niet alleen gestreefd naar handhaving van de huidige wimpel, maar de community heeft duidelijk stappen voorwaarts gezet en is nu zelfs op twee stranden actief. Het volgen van de gidsencursus en de nieuwe mobiele infokar helpen hen bij het geven van voorlichting en educatie.


Het hele juryrapport kun je hier lezen.

 

2021 en 2022
 

Strand De Kwade Hoek (Gemeente Goeree-Overflakkee)

Op dit strand werken verschillende groepen vrijwilligers samen om zich als betrokken community in te zetten voor het schoonhouden van strand. Ook zijn de vrijwilligers bezig met voorlichting en educatie over het strand, onder andere door ondernemers en culturele instellingen in te zetten als ambassadeurs.
 

Strand Oranjezon (Gemeente Veere)

Strand Oranjezon wordt door de jury zowel een ‘mensen-strand’ als een vogelstrand genoemd. Er is veel aandacht voor aanwezige natuurwaarden, educatie en plasticvrije strandpaviljoens. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door een strandcommunity. Deze community is ontstaan vanuit een bijzonder brede samenwerking.
 

Strand Camperduin (Gemeente Bergen)

Al in een vroeg stadium hebben allerlei partijen zich gecommitteerd aan de strandcommunity van Strand Camperduin. Samen hebben zij de kennis en kunde, de aanpakkersmentaliteit, de organisatiekracht en de bevlogenheid om onder andere enthousiasmerende excursies te organiseren en maatregelen te nemen om het strand geschikt te maken voor vogels.
 

Het hele juryrapport kun je hier lezen.

De gerealiseerde groene stranden op een rij