Plantje

Jutten katwijk

10 februari 2022 - 17 maart 2023

Jutters Katwijk wil de aandacht vestigen op één van de grote problemen van deze tijd: de onvoorstelbare hoeveelheid plastic die in onze zeeën en oceanen terechtkomt. Jutters Katwijk heeft tot doelstelling om bij te dragen aan de bewustwording van dit morsen van plastic en de mogelijke gevolgen ervan. En natuurlijk bereiken we er ook mee dat het Katwijkse strand er schoner door wordt

WILT U EEN KEER MEE-JUTTEN ?

AANMELDEN KAN VIA jutterskatwijk@gmail.com

WIJ JUTTEN IEDERE MAANDAG EN VRIJDAG VAN 09.00 UUR TOT 10.00 UUR